Geschiedenis

Berkels Blokfluit Ensemble

In een ver verleden bestond het ensemble uit leerlingen van de muziekschool Treurniet. Behalve blokfluiten bespeelde men ook accordeon, dwarsfluit enz.

In de loop der jaren veranderde de samenstelling van het "orkestje", zoals het toen werd genoemd. Volwassen amateurs die plezier hadden in samenspel werden lid van het "Streekensemble", want zo was de naam inmiddels geworden.

Men trad op in bejaardentehuizen, op jubilerende verenigingen, bij kerstvieringen enz. Ongeveer eenmaal per jaar werd er een concert georganiseerd, waarbij ook gastspelers en zangers werden uitgenodigd.

In de negentiger jaren werd de naam Streekensemble veranderd in het "Berkels Blokfluit Ensemble".

2010

2017

2021